2023-2024 Expert Universitari en Intervenció Psicosocial i Socioeducativa en Salut Mental. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

El títol propi d'Expert Universitari en Intervenció Psicosocial i Socioeducativa en Salut Mental pretén formar professionals competents per treballar en l'àmbit de la intervenció comunitària en salut mental. Aquest és un camp professional que ha crescut els darrers anys arran de les polítiques públiques en aquest sector, tant en l'àmbit del Govern Balear com dels consells insulars, que han mirat de donar resposta a l’augment dels problemes de salut mental. 

Amb aquesta formació se prentenen treballar totes les competències que comprenen tant els aspectes organitzatius de les entitats i els serveis, la normativa legal que els regula, un coneixement avançat dels trastorns mentals greus i les problemàtiques socials que generen, i les habilitats professionals requerides per treballar amb persones que pateixen aquests trastorns en dispositius socials (centres ocupacionals, pisos supervisats, serveis d’acompanyament i de promoció de l’autonomia personal, formació i inserció laboral, atenció tutelar).

Conferència oberta: Noves estratègies en psiquiatria comunitària

Us volem convidar a la conferència titulada: "Noves estratègies en psiquiatria comunitària" impartida pel Sr. Claudi Camps, director assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines.

Presentarà la Sra. Alicia González, Directora General de Salut Mental de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears.

Es durà a terme el dia 19 d'abril a les 16:30 h a l'aula 5a de l'edifici Antoni Maria Alcover del campus universitari

La inscripció és gratuïta, reserva la teva plaça a través del següent formulari:

Actualment no pot emplenar aquest formulari.

Adreçat a

Aquest curs s'adreça a graduats de les diferents disciplines de l'àmbit social que segons la normativa autonòmica poden treballar en els diferents serveis ressenyats: treball social, educació social, psicologia, pedagogia o teràpia ocupacional.

Criteris de selecció

En el cas que hi hagi més demanda que places, el s'estableix els criteris següents de selecció:

1) Funcionaris de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que ocupin llocs de feina en el servei d'atenció a la discapacitat de la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

2) Persones amb titulació universitària oficial en els àmbits social o sanitari que treballin a serveis de la xarxa pública i concertada de serveis socials per a persones amb trastorns mentals greus.

3) Persones amb titulació universitària en els àmbits social o sanitari oficial o similar obtinguda en els darrers 10 anys.

Llistat alumnat admès

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació, Estudi propi, Presencial, UIBTalent