2023-2024 Introducció a R i Bash

L'objectiu d'aquest curs és dotar als participants d’eines bàsiques per a l’exploració de dades i el desenvolupament de seqüències pròpies i comandes. Durant el curs, s’exploraran alguna de les comandes i objectes més emprats a l’anàlisi de dades en dos llenguatges de programació: R i Bash. Després d’una breu introducció sobre els dos llenguatges i una explicació sobre les seves diferències, l’atenció es centrarà a la resolució pràctica d’exemples reals de descripció i manipulació de dades.

Adreçat a

Dirigit a estudiants de postgrau i a professorado i investigadors que vulguin aprendre fonaments de programació per incorporar la informàtica als seus estudis de biologia que es recolzin en bases de dades.

Assignació de places per ordre d'inscripció

Requisits

Per poder fer un correcte seguiment de les sessions l'alumnat haurà de dur: 

1. Un portàtil 

2. Instal·lació del sistema UNIX [Download link: https://learn.microsoft.com/es-es/windows/wsl/install].

3. R i RStudio.  [Download link: https://posit.co/download/rstudio-desktop/]

.

 

Centre Biodiversitat
Curs, Educació, Presencial, UIBTalent