2023-2024 Ús dels qüestionaris a Aula digital

El qüestionari és una eina molt potent i sol ser un element primordial en l'avaluació dels alumnes. En aquest curs, veurem les possibilitats i els avantatges que ens ofereixen els qüestionaris dins Aula digital, per tal que, en acabar el curs, sigueu capaços de crear diferents tipus de qüestionaris en línia

Adreçat a

Aquest curs va adreçat a Personal Docent i Investigador de la UIB

Requisits

Cal tenir experiència en l'ús d'Aula digital (Moodle)

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

  • Usar eficaçment l'eina de qüestionaris d'Aula digital (Moodle)
  • Organitzar i gestionar un banc de preguntes eficientment
  • Crear i gestionar qüestionaris
  • Interpretar i analitzar els resultats
  • Gestionar les qualificacions del qüestionari
A distància, Curs