2023-2024 El Mètode en Tres Passes per a la Formació de Formadors: Escoltar, Practicar, Participar.

L'objectiu d'aquest taller consisteix a fer que els formadors que hauran d’ensenyar als docents de la UIB adquireixin les estratègies i habilitats comunicatives perquè els continguts siguin més potents, es transmetin amb claredat i obtinguin la retroalimentació dels assistents.

Adreçat a

Exclusiu per a Formadors de Formadors de l'Estratègia de Formació del PDI de la UIB

Habilitats que l'estudiant aconseguiria després de finalitzar el curs

  • Saber quins són els recursos de la veu que tots els éssers humans podem aprendre a modular, i de quina manera ens ajudaran a millorar la comunicació bidireccional amb els nostres alumnes.
  • Conèixer i poder aplicar les claus del llenguatge no verbal coherent amb els nostres missatges i com les mans ens ajuden a potenciar allò que comunicam.
  • Aprendre a preparar recursos audiovisuals que estiguin en consonància amb la manera en què rebem recordam la informació.
  • Conèixer les estratègies principals per fer atractiu el contingut de la nostra formació. Aprendre és addictiu si sabem connectar amb els nostres alumnes.

Requisits previs

Familiaritat amb entorns d'aprenentatge presencial i en línia.

Curs, Presencial