2023-2024 Perfils d'Investigador

Darrerament, veiem com les agències finançadores i els editors de publicacions científiques requereixen que tinguem un identificador d'autor. A més a més, ajuda a fer que ens puguin localitzar més fàcilment.

Tots tenim un nom de naixement des del qual hem triat una manera de signar els nostres treballs, però moltes vegades no és suficient per identificar-nos i diferenciar-nos d'altres investigadors.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat a Personal Docent i Investigador de la UIB

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

Al final de la sessió, l'alumne podrà:

  • Saber com revisar els registres d'autor a la WoS, Scopus i Dialnet.
  • Exportar i importar informació entre els diferents registres o perfils.
  • Tenir un registre d'ORCID.
  • Tenir un perfil de Web of Science.
  • Tenir un perfil a Google Scholar.

Requisits

Els alumnes han de dur el seu ordinador per a poder realitzar el curs

Curs, Presencial