Curs Francès nivell A1

Certificació

El nivell A1 no es reconeix amb un certificat del MECR. Amb aquest curs adquiriràs els coneixements més essencials de llengua francesa i posaràs una base sòlida per pujar de nivell.  

Una vegada finalitzat el curs, podràs obtenir els següents certificats:

- Per obtenir un certificat d'assistència al curs, cal haver assistit, com a mínim, al 80 per cent de les sessions.

- Per obtenir el certificat acadèmic cal,  a més d'haver assistit al mínim del 80 per cent de les sessions, aprovar l'examen.

Curs, Educació, Presencial