Examen multinivell d'anglès Linguaskill (desembre 2023)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Certificació

El certificat LINGUASKILL és emès per l'Institut Cambridge. 

Els resultats de Linguaskill es presenten en un informe clar i fàcil d'entendre.

L'informe et mostrarà:

  • La puntuació del candidat, segons la Cambridge English Scale, en cadascuna de les destreses de les quals s'hagi examinat, la qual cosa permet comprendre ràpidament quin és el seu nivell d'anglès.
  • El nivell del Marc europeu comú de referència (MECR) del candidat en cadascuna de les destreses de les quals s'hagi examinat, cosa que significa que pots comparar els resultats en Linguaskill amb l'estàndard internacional (el MECR és la referència internacional per a descriure les aptituds lingüístiques).
  • Una puntuació mitjana segons la Cambridge English Scale i el nivell del MECR associat, si s'ha examinat de més d'una destresa.
  • Una explicació del que significa cada puntuació quant a les competències en anglès, la qual cosa permet veure en quins aspectes es desembolica bé el candidat i en quins altres aspectes poden millorar.

Mallorca, Presencial, UIBTalent