2023-2024 Curs de Català nivell C1 (120 hores)

Voleu preparar-vos per obtenir la certificació oficial del nivell C1 de català?

UIBidiomes i el Servei Lingüístic de la UIB us ofereixen un curs del nivell C1 de català del MECR. En aquest curs de 120 hores, treballareu tots els continguts del nivell i us ajudaran a afrontar l'examen amb èxit.

El curs es reparteix en dues parts de 60 hores i a cada una treballareu continguts diferents. Recomanam que feu el curs complet, així tractareu tots els coneixements necessaris per assolir el nivell i poder superar l'examen amb èxit.

En haver acabat el curs, es farà un examen oficial del nivell C1 de català únicament per als alumnes que hagin assistit a un mínim del 80 per cent del total de sessions.

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, mostren l'estructura de la prova, la valoració i un model. Podeu consultar-los i veure'n models oficials d'exàmens a aquest enllaç

Adreçat a

Totes les persones de més de 16 anys interessades en el curs i a preparar la prova lliure de català del nivell C1.

Les persones menors d'edat que hi estiguin interessades hauran de fer-nos arribar, abans que comenci el curs, una autorització signada pel tutor legal. Ens l'han de trametre a l’adreça de correu: <uibidiomes@fueib.org>.

Prova català C1 (abril 2024) Qualificacions definitives C1 abril 2024 Curs, Mallorca, Presencial, UIBTalent