2023-2024 Curs de Llenguatge Jurídic Català. II Edició

El curs de Llenguatge Jurídic Català té com a objectiu abordar les característiques bàsiques del llenguatge jurídic català, treballar els principals aspectes ortogràfics i gramaticals controvertits de la redacció jurídica i donar a conèixer els criteris de redacció de contractes, demandes, resolucions i dictàmens, entre d'altres. El curs també ensenya a utilitzar recursos lingüístics especialitzats en llenguatge jurídic per tal que els alumnes esdevinguin autònoms en la resolució de dubtes lingüístics.

El curs se durà a terme els dies 26 d'octubre, 2, 9, 16 i 22 de novembre de 15:30 a 19:30h. La primera sessió se realitzarà presencial a l'edifici Sa Riera, i la resta amb presencialitat virtual síncrona. 

Adreçat a

Dirigit a graduats en Dret, estudiants de 3r i 4t curs del Grau de Dret o de 4t i 5è de GAD2 (o titulacions equivalents) i públic interessat en general.

Criteris d'admissió

Si hi ha un nombre de matrícules més elevat que el nombre de places que s'ofereixen en el curs, s'establiran les prioritats que hi ha a continuació:

  • En primer terme, els graduats en Dret i, seguidament, els estudiants de 3r i 4t curs del grau de Dret o de 4t i 5è curs de la doble titulació de grau d’Administració d’Empreses i grau de Dret (per ordre d’inscripció).
     
  • En segon lloc, el públic en general (per ordre d’inscripció).
     

En cas d’empat dins alguna de les dues categories anteriors, es prioritzarà la persona que tengui un nivell més elevat de llengua catalana acreditat amb un certificat oficial.

Calendari de selecció i matrícula: 

2/10/2023 Tancament de preinscripció
6/10/2023 publicació llistat provisional admesos
9 fins el 11/10/2023 Al·legacions. 
18/10/2023 publicació llistat definitiu admesos

19-25 d'octubre formalització i pagament de la de matrícula 

Llista definitiva alumnat admès

Petició al·legació

Actualment no pot emplenar aquest formulari.
Conveni, Curs, Educació, Estudi propi, Presencial, UIBTalent