2023-2024 Expert Universitari en Nutrició i Alimentació Infantil. Títol propi de la UIB (20 ECTS). Any acadèmic 2023/24

La nutrició en l'etapa de creixement és essencial per aconseguir un desenvolupament integral adequat i un òptim estat de salut.
Dels deu factors de risc identificats per l'Organització Mundial de la Salut com a clau per al desenvolupament de malalties cròniques, cinc estan relacionats amb l'alimentació i l'exercici físic. A la nostra societat s'ha descrit el que es coneix com a transició nutricional: una gran accessibilitat als aliments molt energètics i manca d'exercici físic.

Una alimentació inadequada en la infància en el berenar, la lactància materna ineficaç i el pes s'han identificat com a factors de risc per desenvolupar tant l'obesitat com altres malalties en l'edat adulta. La nutrició és clau per al creixement per a la maduració cerebral, el desenvolupament físic, la prevenció de l'obesitat, l'aprenentatge del sentit del gust i la potenciació de la relació mare-fill.

L'alimentació és important en totes les etapes de la vida, però en la infantesa fa un doble paper: permet un creixement i desenvolupament òptim, a més d'establir les pautes futures d'alimentació, de tal manera que una alimentació sana comporta a llarg termini un desenvolupament òptim i una vida més saludable.

Adreçat a

Professionals graduats o diplomats en nutrició infantil, fisioteràpia, infermeria, educació social, ciències de l'educació, medicina, estudiants d'aquests estudis o altres professionals de les ciències de la salut que volen especialitzar-se en temes de nutrició i alimentació infantil.
En general, a les persones que tenguin interès en la nutrició i alimentació infantil.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats
Matrícula oberta