Experiències UIBCongrés

lluis ballester

"Al llarg de la darrera setmana de novembre del 2018, vam organitzar el XXXI Congrés Internacional ‘Pedagogia Social, investigació i Famílies'. El suport per part d'UIBCongrés va ser integral, des de l’assessorament sobre l’estructuració de l’esdeveniment fins a la logística, passant per la gestió de matrícules i recepció de comunicacions, entre altres. En especial, consideram molt destacable el suport per a l’estructuració del congrés, la gestió de les inscripcions i posteriors matrícules, així com la gestió dels comitès organitzador i científic".

maria-llompart

"El juny de 2014 la Facultat d'Economia i Empresa de la UIB va organitzar la reunió semestral de la Confederació de Degans de Facultats d'Economia i Empresa d’Universitats Espanyoles (CONFEDE), a la qual varen assistir unes 75 persones. L’organització la va dur a terme UIBCongrés, i la meva experiència va ser 100 per cent positiva: organització, logística, planificació... Tot genial. Actualment estam organitzant el l’XI Encuentro Esteban Hernández de Historia de la Contabilidad, i després de la meva experiència no he tingut dubte a tornar a comptar amb l’ajuda d’UIBCongrés. Sense el seu suport no podria dur a terme tota l’organització d’aquesta trobada".

 

magdalena-payeras

"Vaig comptar amb el suport d'UIBCongrés en l'organització de les Jornades d’Enginyeria Telemàtica (JITEL) l’any 2015 i vaig repetir amb ells l’any següent per a l’organització de la XIV Reunió Espanyola sobre Criptologia i Seguretat de la Informació (RECSI 2016), la qual es va celebrar a Menorca, amb les conseqüents complicacions logístiques. UIBCongrés ho va fer viable i fàcil: tenir l’ajuda d’especialistes és essencial a l’hora de prendre decisions en la planificació i dona molta tranquil·litat durant la celebració del congrés".

 

ana maria munar

"Comptar amb el suport d'UIBCongrés va ser un aspecte clau per a l'èxit de la VII Critical Tourism Studies Conference. Ja havia treballat amb l’equip en l’organització del Seminari Internacional Tribut a Jafar Jafari, i en ambdues ocasions l’experiència ha estat extremadament positiva. Ens vàrem beneficiar del seu coneixement sobre la complicada logística que es necessita per coordinar una conferència internacional, i el seu consell pel que fa a proveïdors i control de qualitat han estat excel·lents. Actualment estic organitzant la VIII Critical Tourism Studies Conference amb UIBCongrés per la seva gran competència professional i el tracte humà".

 

rosabel

"A l'abril de 2017 UIBCongrés em va ajudar en la matriculació i certificació de les IV Jornades d'Altes Capacitats Intel·lectuals, realitzades a la UIB. Era la primera vegada que treballava directament amb ells i l'experiència va ser molt satisfactòria, perquè ens varen estalviar molta feina. Com a aspectes a destacar, l'amabilitat i professionalitat de les persones que formen part d'UIBCongrés, sempre disposades a ajudar. Sempre que sigui possible comptaré amb UIBCongrés i la seva experiència. Dona molta tranquil·litat saber que un professional s'ocupa de determinats temes, és garantia que sortiran bé".

 

paloma-fresno

"El juliol de 2018 vaig organitzar el congrés Romantic E-Scapes amb UIBCongrés i l'experiència va ser molt positiva. El personal em va aportar molta tranquil·litat a l'hora de planificar l’esdeveniment i sempre em varen plantejar respostes i solucions davant qualsevol inconvenient. En destacaria el tracte humà i l’amabilitat de tot el personal, així com la seva eficiència, rapidesa i experiència en el sector, quelcom que dona molta seguretat".