Oficina de Suport a la Recerca (OSR)

Promoció de la Investigació

Sabies que la UIB gestiona una línia d'ajuts per al personal investigador de la casa que organitzi congressos? Des de l'any 2014, l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR) s’encarrega de gestionar els recursos econòmics del Programa de Foment a la Recerca de la UIB, el qual promou l’intercanvi i la difusió de coneixements entre el professorat i personal investigador de la UIB.

Per què t’interessa?

A través de les línies d’ajut, l’OSR cofinancia activitats de caràcter investigador. Aquests recursos econòmics, emmarcats dintre del Programa de Foment a la Recerca, donen suport al personal investigador de la UIB que organitzi congressos, simpòsiums, jornades, seminaris o altres activitats relacionades amb la investigació i la recerca.

Qui pot demanar les ajudes?

Qualsevol persona que formi part del personal investigador adscrit a departaments i instituts universitaris de la UIB pot demanar l’ajuda de l’OSR per a l’organització de congressos

Quines quantitats cobreixen les ajudes?

L’OSR concedeix ajudes de fins a 1.500 euros per a activitats d’àmbit estatal i fins a un màxim de 3.000 euros en congressos d’àmbit internacional.

De què depèn la internacionalitat d’un congrés?

La internacionalitat de l’esdeveniment que organitzis dependrà tant del programa - és a dir, dels ponents que apareguin al programa científic- com de l’audiència i el públic de l’esdeveniment –persones inscrites i participants al congrés-.

Les ajudes poden cobrir la totalitat del pressupost?

No, la línia d’ajuts no pot superar el 30% del pressupost total de l’activitat.  A més, les quantitats atorgades es mantindran sempre que hi hagi crèdit suficient.

Tens més dubtes?

Si teniu dubtes relacionats amb el programa d’ajuts per a la realització de congressos a la UIB, poseu-vos en contacte amb nosaltres. També podeu consultar la web de l'Oficina de Suport a la Recerca.