Què oferim?

Potenciam la definició de la teva idea

A UIBCongrés estudiam amb detall la viabilitat econòmica del teu projecte, confeccionam els pressuposts i ens encarregam de la gestió econòmica, tramitam factures, gestionam les negociacions amb proveïdors i les inscripcions per transferència bancària o TPV i presentam l’informe dels comptes del congrés. 

Fem tot allò que fa falta per realitzar el teu projecte

Nosaltres ens encarregam de la gestió de la secretaria tècnica, de l’organització i de la logística del teu esdeveniment. Col·laboram en la confecció del programa d’activitats i lúdic, cercam proveïdors (àpats, hotels, transport, publicistes, impremta, etc.), col·laboram en el pla de difusió i en la creació de dissenys, suports publicitaris i web. A més, a UIBCongrés també gestionam el sistema d’inscripcions en línia i coordinam tots els serveis i proveïdors externs, preparam el material a lliurar als congressistes i oferim un servei d’atenció personalitzada per tal que no falti cap detall.

Facilitam la feina i cuidam el detall

Des d’UIBCongrés ens encarregam del procés de call for papers i la secretaria científica del teu projecte, des de la recepció de comunicacions científiques a través de la nostra aplicació fins a la publicació de les propostes presentades. Atorgam accessos exclusius als avaluadors i membres del comitè científic, publicam el programa del congrés i gestionam el sistema en línia de recepció, avaluació i publicació de les propostes científiques. També compram el domini web de l’esdeveniment i enviam butlletins informatius, així com comunicacions massives. Fem tot el que cal per aconseguir l’excel·lència i la qualitat del teu projecte.

Fem créixer la teva idea

El nostre equip s’encarrega de la creació personalitzada del portal web, de la difusió i de la gestió diària actualitzant-ne tots els continguts per visibilitzar i difondre el teu projecte. Parla amb nosaltres si vols organitzar un esdeveniment, perquè gestionar un congrés mai no havia estat tan fàcil!

INFO_CAT