Conferència Internacional de Recerca en Educació i V Jornades de Recerca i Innovació Educativa

(Ed. Guillem Cifre) Cra. de Valldemossa km 7.5, Palma, 07122, Illes Balears
08 novembre 2023 | Tot el dia

"Teixir xarxes davant dels desafiaments de l'educació". Sota aquest lema, volem analitzar els reptes, tendències i compromisos de la investigació educativa, impulsant la creació de xarxes internacionals. D'aquesta manera utilitzarem les sinergies establertes durant tots aquests anys amb entitats nacionals i internacionals.