XVI Curso sobre régimen Jurídico de Universidades

Cra. de Valldemossa km 7.5, Palma, 07122, Illes Balears
25 maig 2023 | 08:30h - 15h

La Universitat de les Illes Balears acollirà la propera edició del Curs de règim jurídic d'universitats de l'Associació per a l'estudi del dret universitari (AEDUN), el primer exponent del qual va ser el I Curs de Règim d'Universitats Públiques, celebrat a la Universitat d'Oviedo a 1991. Per uns dies, convertint-se en lloc d'exposició, debat, projecció i cerca de solucions, per a una panòplia de diverses matèries, d'una influència i repercussió de gran importància per al present i el futur propers de les Institucions Universitàries.