Narratives of Displacement International Conference

Sa Riera (M. dels Sants i Oliver), Palma, 07003, Illes Balears
25 octubre 2024 | Tot el dia

La conferència, que es celebrarà el 25 d'octubre de 2024 a Palma, pretén explorar les narratives del desplaçament i demostrar la validesa d'un enfocament interdisciplinari que uneixi els coneixements històrics, culturals, socials i literaris en el tractament del text. La conferència es centrarà especialment en les representacions del temps i l'espai i en el tractament del tema de l'ambivalència cultural i el conflicte d'identitat. El tema del desplaçament es considerarà tant una migració, voluntària o forçada, com un sentiment de sentir-se socialment o culturalment "fora de lloc".

Durant la conferència es presentaran ponències sobre temes relacionats amb migracions i deportacions; viatges, peregrinacions i missions; mobilitat i lloc; desarrelament i arrelament; estrangeria i indigenisme; (re)assentament i (no)residència; nomadisme i afecció al lloc; hotels, pensions i refugis; multiculturalisme, interculturalisme i transculturalisme; i estrangeria i neocosmopolitisme, entre altres.