International Symposium on Language Ideologies and Attitudes

Campus UIB, Palma, 07122, Illes Balears
17 octubre 2024 | Tot el dia

L' International Symposium on Language Ideologies and Attitudes és un esdeveniment acadèmic dedicat a l'exploració i discussió de les ideologies lingüístiques i les actituds envers les llengües. Aquest simposi reuneix experts, investigadors i estudiants de tot el món per compartir coneixements, presentar investigacions i fomentar el debat sobre com les ideologies i actituds lingüístiques influeixen en les pràctiques lingüístiques, les polítiques educatives i les dinàmiques socials.

El simposi es celebrarà del 17 al 19 d'octubre de 2024, a Palma, Mallorca.

Durant tres dies, els participants tindran l'oportunitat d'assistir a ponències que abordaran una varietat de temes com ara la discriminació lingüística, la preservació de les llengües minoritàries, el bilingüisme i la identitat cultural, així com els impactes de les ideologies lingüístiques en la societat.