7th ECSLHE Transforming Europe through University Collaboration

Campus UIB, Palma, 07122, Illes Balears
24 setembre 2024 | Tot el dia

Al llarg de la conferència es realitzaran ponències, presentacions de pòsters i tallers, agrupats en 4 temes de la conferència:

  • Investigació empírica sobre l'Aprenentatge-Servei i el seu impacte
  • Millores pràctiques i experiències pràctiques en l'Aprenentatge-Servei
  • Col·laboració i aliances per a l'Aprenentatge-Servei
  • Processos d'institucionalització de l'Aprenentatge-Servei

Aquesta conferència s'organitzarà presencialment a la Universitat de les Illes Balears, Mallorca, Espanya. No obstant això, per ser la més inclusiva possible, es dona la possibilitat d'assistir en línia a algunes sessions.