The 11th International Workshop on Marine Technology

Sa Riera (M. dels Sants i Oliver), Palma, 07003, Illes Balears
06 juny 2024 | Tot el dia

El desenvolupament tecnològic limita profundament la nostra percepció dels entorns i ecosistemes marins. L'objectiu principal del Taller MARTECH és compartir informació i punts de vista sobre investigacions d'avantguarda en diversos camps de la TECnologia MARina.

MarTech és un espai renovat internacionalment per a la difusió de la investigació en tecnologia marina des de 2008.