Catalina Cantarellas

Doctora en Història per la Universitat de les Illes Balears, Catalina Cantarellas és Catedràtica d'Universitat i treballa a la UIB des dels anys setanta, tant en la vessant docent com en la investigadora.

De fet, la seva recerca s'ha centrat en la Història de l’Art i la seqüència dels segles XIX i XX, així com en la protecció del Patrimoni Cultural, camps en el qual ha gaudit de diversos projectes subvencionats pel Ministeri d’Educació i Ciència. Cantarellas forma part del comitè de redacció de diverses revistes de l’Estat espanyol i ha desenvolupat diversos càrrecs de gestió i de representació tant a l’àmbit universitari com en el local i estatal.

L’any 2004 Catalina Cantarellas va ser la directora del XV Congrés Nacional d’Història de l’Art.

 

cantarellas
Entrevista a Catalina Cantarellas