Esdeveniments

2019

L'objectiu principal d'aquesta jornada ha estat explorar noves vies de col·laboració per a dissenyar i posar en marxa el futur Centre de Producció i Desenvolupament d’Alcúdia (CPD Alcúdia). Els responsables d’Endesa i Culmarex han presentat el projecte del CPD d’Alcúdia i els grups participants han exposat les seves línies de recerca i/o les seves propostes de col·laboració.

L'objectiu principal d'aquesta jornada és donar a conèixer el paper fonamental que té el secret industrial en les organitzacions, saber quina és la informació susceptible de ser protegida i conèixer la millor manera de tractar, accedir i protegir aquesta informació.

Més informació.

Aquesta jornada pretèn donar a conèixer algunes de les oportunitats i instruments tecnològics que s'impulsen en l'àmbit de la digitalització i que poden ser d’interès per a emprenedors i investigadors universitaris que vulguin internacionalitzar els seus resultats.

Més informació.

L'objectiu de la jornada ha estat donar a conèixer el funcionament de les licitacions de contractes del sector públic, i els principals requisits per poder presentar-se a una convocatòria d'àmbit nacional o internacional.

Més informació.

2018

L'objectiu de la jornada fou fomentar la col·laboració entre universitat i empresa i així, aconseguir el desenvolupament de projectes de R+D de manera conjunta entre ambdós agents. Per això, el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) donà a conèixer les diferents ajudes vigents en matèria de Transferència de Tecnologia (ToT). Així mateix, diferents grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i empreses de les Illes Balears presentaren els seus resultats i projectes en els quals han estat treballant. Més informació

L'objectiu de la jornada fou mostrar al personal docent investigador, als grups de recerca i als laboratoris les oportunitats existents per aconseguir finançament i avançar en la recerca que es realitza a la Universitat, així com la transferència de resultats tecnològics. Més informació.

L'objectiu principal d'aquest curs fou introduir els participants de la comunitat universitària en el coneixement de les principals vies de protecció, així com les possibilitats existents tenint en compte el tipus de resultat. Més informació.

En la conferència es presentaren les noves tecnologies que canviaren els models de negoci actuals, així com les eines què disposam actualment per crear els negocis del futur. A més, s'oferiren les claus pràctiques per assolir l'èxit en els projectes, proporcionant coneixements, eines i habilitats  útils perquè els assistents puguin prendre bones decisions en el dia a dia. Més informació

Curs adreçat a PDI per aconseguir tenir una primera visió de quines són les passes principals per elaborar un projecte d'innovació que pugui ser objecte de finançament. Més informació

El co-fundador d'Habitissimo va explicar la seva experiència emprenedora, quins obstacles hagué d'enfrontar al llarg de la seva trajectòria i com va sorgir la seva idea d'empresa. Així mateix, explicà com va evolucionar el seu model de negoci i quina estratègia d'internacionalització va seguir. Més informació.

L'objectiu de la jornada fou presentar al personal investigador les diferents vies de transferència per fer arribar a la societat els resultats extrets fruits de la seva recerca. Més informació.

En el marc del t-FORUM Conference 2018, la FUEIB organitzà una activitat de reunions bilaterals entre personal investigadors, persones empresàries i administracions públiques amb l'objectiu de millorar les col·laboracions entre la recerca en turisme, les Adminsitraciones i les empreses. Més informació.

L'objectiu de la jornada es centrà en conèixer les principals característiques de la via de finançament de les deduccions fiscals per a la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica, així com presentar les mesures i els incentius que des de l'àmbit autonòmic es van implementant per aconseguir una major participació del sector privat en inversions en R+D. Més informació.