Estudi de patologies estructurals a edificacions i obres públiques

Servei de la Universitat dirigit a l'estudi de les patologies estructurals, així com propostes de reparació per l'increment de la vida útil de les edificacions. 

Els edificis singulars són aquells edificis públics que comporten una major dificultat en la construcció, ja sigui per les seves dimensions o per la tipologia estructural (aparcaments, ponts, túnels, edificis de patrimoni, edificis especialment protegits, etc). Quant als edificis de patrimoni o històrics, comporten actuacions de rehabilitació més delicades, ja que influeixen factors transversals. 

La Universitat ofereix la seva àmplia experiència en estudi de patologies estructurals com el deteriorament o canvis d'us d'edificis singulars. L'estudi patològic es desenvolupa en tres fases: diagnòstic (anàlisi del procés patològic obtenint la lesió: manifestació visible d'un procés patològic), causa (factor que provoca la patologia) i topologia de la lesió (quin tipus de patología és i quines conseqüències té). Les patologies més comuns a edificacions són les humitats, esquerdes, despreniments, oxidació, etc.

També es realitzen informes de segona opinió. 

La nostra experiència

VIA CINTURA
Façana

La Universitat ha col·laborat en l'estudi de patologies i elaboració de proposta de reparació del pont de la Via Cintura de Palma de Mallorca.

La Universitat ha col·laborat en l'anàlisi i càlcul per a la millora estructural de l'edifici "Sa Fàbrica" d'Esporles, l'antiga fàbrica tèxtil de Can Fortuny que, des de l'any 2010, és un Centre Social i Cultural.