Investigadors Deu joves s'incorporen a la plantilla de la FUEIB gràcies al programa SOIB JOVE - Qualificats del Sector Públic Aquest programa de foment de l'ocupació és possible gràcies al finançament del SOIB, el Fons Social Europeu i Garantia Juvenil

qualificats

L'edifici Arxiduc Lluis Salvador va acollir ahir la presentació del programa SOIB JOVE-Qualificats del Sector Públic, acte presidit per la presidenta del Govern de les Illes Balears. A l'acte també hi assistiren el vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, el conseller de Treball, Comerç i Indústria, el rector de la Universitat de les Illes Balears i el director de la FUEIB.

El projecte forma part del Programa SOIB JOVE - Qualifitats Sector Públic, finançat pel SOIB amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE) i la Garantia Juvenil. L'objectiu és incentivar la contractació en pràctiques de persones joves desocupades beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil per part de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades. Aquest programa pretén que els joves que es contractin millorin l'ocupabilitat en l'exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement, i d'aquesta manera millorar les possibilitats d'inserció posterior en el mercat laboral.

A la UIB, en el marc d'aquest programa, s’han incorporat per un termini de 15 mesos, 10 joves qualificats per desenvolupar el projecte 'Creació de mecanismes innovadors per fomentar la col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses' i donar suport a les tasques que es desenvolupen des de la FUEIB. Per altra banda, vuit joves s’han incorporat a la Gerència de la UIB i 74 qualificats més a grups de recerca, per donar suport a la investigació que es fa a la Universitat i fer-ne divulgació.

Data de publicació: 10/10/2017