Orientació i inserció professional (DOIP) Oberta la convocatòria CaixaImpulse 2018 per transferir els resultats dels centres de recerca Programa per fomentar la transferència de resultats en l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida

L'Obra Social "la Caixa" impulsa una nova convocatòria de CaixaImpulse, programa per fomentar la creació d'empreses i la transferència del coneixement.

CaixaImpulse ofereix a tots un programa d'acompanyament expert i una aportació econòmica per elaborar i executar un pla de negoci per poder fer realitat el projecte:

  • Donar un ajut entre 70.000 i 100.000 euros per a la creació i la implementació d'un pla de valoració i comercialització que permeti aprofitar els actius protegits o susceptibles de protecció fruit de la investigació.
  • Garantir el suport de mentors que realitzaran un acompanyament durant el desenvolupament del projecte.
  • Facilitar el contacte amb empreses, emprenedors i inversors per validar els plans de valoració i comercialització, i generar oportunitats de col·laboració i negoci.
  • Facilitar la formació especialitzada en la gestió de projectes, la transferència de tecnologia, eines de finançament, comercialització i negociació.

Està adreçat als centres de recerca que treballin en projectes que es vulguin transferir a la societat. Els beneficiaris de l'ajut són les universitats, les fundacions universitàries, els centres de recerca i transferència, centres tecnològics, hospitals, i les fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre, l'activitat principal dels quals sigui la recerca.

Aquestes entitats han de ser propietàries o copropietàries dels actius protegits o protegibles resultants de la recerca i objecte del pla de valoració. 

Termini de la convocatòria: 2 de maig de 2018

Data de publicació: 06/04/2018