Automatització de protocols analítics

Implantació de noves tecnologies i software per a l'automatització de laboratoris d'anàlisi i/o control de la qualitat de fàrmacs, aliments, mostres ambientals i biològiques.

Els darrers anys s'ha observat una clara tendència cap a l'automatització dels processos analítics de laboratori que ha incrementat l'eficiència, la precisió i la qualitat de les anàlisis químiques.

La instrumentació analítica s'empra per obtenir informació sobre la composició i naturalesa dels materials sobre la base de les seves propietats fisicoquímiques. Algunes de les seves aplicacions són: anàlisis ambientals, proves antidopatge d'esportistes, seguretat alimentària, medicina forense, indústria farmacèutica, proteòmica, etc.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

La UIB té experiència en el disseny i l'elaboració d'instrumentació analítica de laboratori i els seus components com vàlvules, mòduls multixeringa, etc. A més, disposa de l'equipament necessari per elaborar dispositius i controladors electrònics com software i DLLs (Dynamic-Lynk Libraries) per al control d'instrumentació analítica de laboratori.

Anteriorment, els personal investigador de la UIB han dissenyat i patentat un sistema d'anàlisi i un dispositiu que integra aquest sistema per a l'automatització d'una gran varietat de mètodes d'anàlisis, tant per a espècies orgàniques com per a espècies inorgàniques.

Més informació

sciware1

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats