Programa SOIB JOVE-UIB Qualificats del Sector Públic 2019

Contractació de joves titulats

Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per incentivar la contractació en pràctiques per part de la UIB de persones joves desocupades amb estudis universitaris o de formació professional superior, beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

L'objectiu del programa del SOIB Jove - Qualificats del Sector Públic és que els més joves de 30 anys amb un alt nivell de qualificació puguin tenir una primera experiència professional de qualitat mitjançant un contracte de pràctiques. 

Persones desocupades d'entre 18 i 30 anys, amb els requisits següents:

  • Estar inscrit en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
  • Estar inscrit com a demandant d'ocupació al SOIB
  • Estar inscrit en el Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la UIB
  • Mantenir els criteris de l'art. 105 de la Llei 18/2014
  • Tenir un títol universitari o de formació professional de grau superior
  • Complir els requisits per poder ser contractat en pràctiques (art 111 del TRLET)
  • Fer les declaracions responsables corresponents: no estar incurs en incompatibilitats, declarar els ajuts, comprometre’s a  firmar el contracte, etc.

A la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades.

Els contractes han de començar a partir del 26 de març de 2019 i tindran una durada de 15 mesos

 

A partir de la publicació de la resolució favorable dels projectes per part del SOIB, (es preveu que surti entre la darrera setmana de febrer i la primera de març).

Totes les ofertes de feina es publicaran al tauler del DOIP.

ENLLAÇOS D'INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) Resolució per la qual s’aprova la convocatòria del programa SOIB Jove Qualificats Sector Públic