Curso de Lengua de Signos Española A1

Hay una edición más reciente de este curso. Puede acceder haciendo click aquí.

La docència d'aquest curs serà impartida per la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears, membre de la Xarxa Estatal d'Ensenyança de les llengües de signes (Red LSE) juntament amb el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

  • Marina Horrach Moll. Departament de formació de la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears, membre de la Xarxa Estatal d'Ensenyança de les llengües de signes (Red LSE).
  • Magdalena Vadell. Especialista en Llengua de Signes Espanyola de la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears (FSIB), membre de la Xarxa Estatal d'Ensenyament de les llengües de signes (Red LSE).
  • Lluís Barceló Coblijn. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Universitat de les Illes Balears.
Curso, Educación, Presencial, UIBTalent