2023-2024 Curso de Lengua de Signos Española A1

El nivell A1 d'usuari de la llengua de signes espanyola (LSE) desenvolupa un repertori bàsic d'expressions relativa a dades personals i necessitats concretes. Tots els aspectes metodològics i del contingut, es desenvolupen en concordança amb la "Proposta curricular de la llengua de signes espanyola", basat en el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües i desenvolupada per la Fundació CNSE.

La Federació de Persones Sordes de les Illes Balears organitza i imparteix cursos de Llengua de Signes Espanyola (segons els nivells del MCER) homologats per la Xarxa Estatal d'Ensenyança de la Llengua de Signes Espanyola de la Confederació Estatal de Persones Sordes, CNSE.

Aprendre la llengua de signes ajudarà a la comunicació amb les persones sordes, però a més facilitarà la comunicació amb altres col·lectius amb dificultats en l'àrea comunicativa. Aquest curs és una oportunitat per aprendre aquesta llengua i conformar així un valor afegit al currículum acadèmic i/o professionals dels participants. Els professionals del sector social i educatiu interactuen sovint amb persones que són usuàries de llengües de signes, com ara persones sordes, persones sordcegues i altres usuaris de la llengua de signes (per exemple, persones amb síndrome de Down).

Dirigido a

Este curso está dirigido estudiantes y/o graduados en:

  • Educación Infantil y Primaria
  • Trabajo Social y Educación Social
  • Lengua y Literatura Catalanas, Lengua y Literatura Españolas, y Estudios Ingleses
  • Pedagogía o Psicopedagogía

Y a cualquier persona que tenga contacto con personas sordas e interés por saber como comunicarse.

Idioma

El idioma de impartición del curso será en catalán y castellano.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Curso, Educación, Presencial, UIBTalent