Organigrama OTRI i Projectes

Lorena Vela Pérez

Lorena Vela Pérez

Director | Protecció i transferència de resultats d'investigació. Programa d’innovació universitària VALIDA per al PDI.
Antoni  Morro  Prats

Antoni Morro Prats

Técnico OTRI | Oficina de Fundraising. Càtedres Universitat-Empresa.
Gabriela Dinkova

Gabriela Dinkova

Tècnic OTRI | Investigació col·laborativa i contractació de serveis d'R+D+I amb entitats privades. Programa ACCELERA de suport universitari a les pimes.
Lluís Tudela Villalonga

Lluís Tudela Villalonga

Tècnic Projectes | Investigació col·laborativa i contractació de serveis d'R+D+I amb entitats públiques.
Margalida Gual Quetglas

Margalida Gual Quetglas

Tècnic OTRI | Emprenedoria universitària.
Adrián García Rodríguez

Adrián García Rodríguez

Maria García Mateu

Maria García Mateu

Paula Sintes Garcias

Paula Sintes Garcias