Màster en Addiccions (Currículum Europeu de Prevenció - Currículum Universal de Tractament, UPC-UTC). Títol propi de la UIB (60 ECTS). 2022/23

Titulacions que es poden obtenir.

Els alumnes amb titulació universitària reglada:

  • «Màster en Addiccions (Currículum Europeu de Prevenció - Currículum Universal de Tractament. EUPC-UTC). Títol propi de la UIB (60 ECTS)»
    o, en cas que sols realitzin algun dels cursos:
  • «Expert Universitari en Addiccions. Fonaments i Contextos. Títol propi de la UIB (16 ECTS)
  • «Expert Universitari en Prevenció de Drogodependències (Currículum Europeo de Prevenció-EUPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)»
  • «Expert Universitari en Tractament d'Addiccions (Currículum Universal de Tractament-UTC). Títol propi de la UIB (17 ECTS)»

Els alumnes amb accés a la Universitat o equivalent, se'ls expedirà el Diploma Universitari del curs realitzat.

Per aquells palumnes sense accés a la universitat, se'ls expedirà el Diploma del curs reaitzat.

Addiccions, Ciències i Ciències de la Salut, Educació i Psicologia, Estudi propi, Màster, Semipresencial
Matrícula oberta