Màster en Addiccions (Currículum Europeu de Prevenció - Currículum Universal de Tractament, UPC-UTC). Títol propi de la UIB (60 ECTS). 2022/23

Dates i Horaris

Les sessions presencials seran els divendres de 16 a 20 hores i, els dijous del mes d'octubre, maig i juny amb el mateix horari.

Les dates i horaris de cadascun dels Experts Universitaris que formen aquest màster són:

 • «Expert Universitari en Addiccions. Fonaments i Contextos. Títol propi de la UIB (16 ECTS)». Del 20 d'octubre al 2 de desembre de 2022, els dijous i divendres de 16 a 20 hores.
 • «Expert Universitari en Prevenció de Drogodependències (Currículum Europeu de Prevenció-EUPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)». Del 13 de gener al 10 de març de 2023, els divendres de 16 a 20 hores.
 • «Expert Universitari en Tractament d'Addiccions (Currículum Universal de Tractament-UTC). Títol propi de la UIB (17 ECTS)». Del 28 d'abril al 30 de juny de 2023, els dijous i divendres de 16 a 20 hores.

Per cursar sols algun dels Experts Unviersitaris, envers del Màster complet, cal formaltizat la matrícula fins deu dies abans de l'inici de cadascun. Podeu accedir al botó 'Matricula't' i seleccionar l'opció que vulgueu cursar.

Avaluació

Per a poder ser avaluats, cal assistir al manco al 80% de les sessions presencials de cadascun dels cursos:

 • Avaluació per a cada curs d'Expert Universitari:
  • Activitats proposades a les sessions: 20% de la nota final.
  • Prova escrita: 40% de la nota final.
  • Treball de Fi de Curs: 40% de la nota final.
 • Avaluació del Màster:
  • Mitjana de la nota final dels tres experts universitaris: 50% de la nota final.
  • Treball de Fi de Màster: 50% de la nota final.

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs seran el català i el castellà

Modalitat

El curs s'impartirà en la modalitat semipresencial, utilitzant entorns virtuals i altres mitjans de suport als processos d'ensenyament i aprenentatge presencials.

La plataforma virtual de la UIB serà el mitjà habitual de comunicació en línia entre el professorat i l'alumnat. L'alumnat hi tindrà accés, una vegada que comenci el curs, i s'hi podrà connectar amb total flexibilitat horaria, caldrà que tengui en compte sols la data de presentació de les activitats i assistir a les sessions presencials indicades a l'horari general del curs.

Addiccions, Ciències i Ciències de la Salut, Educació i Psicologia, Estudi propi, Màster, Semipresencial
Matrícula oberta