Màster en Addiccions (Currículum Europeu de Prevenció - Currículum Universal de Tractament, UPC-UTC). Títol propi de la UIB (60 ECTS). 2022/23

Pla d'estudis

Aquest màster està format per tres cursos d'Expert Universitari, es poden cursar individualment o fer-los tots per tal de poder obtenir el títol de màster.

«Expert Universitari en Addiccions. Fonaments i Contextos. Títol propi de la UIB (16 ECTS)»

 • Fisiologia i Farmacologia per a la Prevenció i per als Professionals de l'Addicció (10h)
 • Introducció a les Addiccions. (6h)
 • Anàlisi de Dades i Supervisió dels Centres de Tractament i Prevenció (4h)
 • Avaluació de Programes (4h)
 • Drogodependència i Dret Penal (4h)
 • Contextos Institucionals i Infraestructures en el Camp de l'Addicció (4h)
 • Desenvolupament de la Carrera Professional (2h)
 • Aspectes Ètics per als Professionals de l'Addicció (4h)

«Expert Universitari en Prevenció de Drogodependències (Currículum Europeo de Prevenció-EUPC). Títol propi de la UIB (15 ECTS)

 • Sessió introductòria - La UPC i el rol dels professionals de la prevenció
 • Mòdul I. Conceptes generals subjacents a la prevenció efectiva
  • Epidemiologia de l'ús a l'abús de substàncies i la ciència en prevenció.
  • Els fonaments de la ciència de la prevenció i les intervencions basades en l'evidència.
  • Intervencions i polítiques de prevenció basades en l’evidència.
  • Seguiment i Avaluació.
 • Mòdul II. Enfocaments de la prevenció en diferents contexts.Prevenció basada en la família.
  • Prevenció basada en l’escola.
  • Prevenció basada en l’àmbit laboral.
  • Prevenció basada en l’entorn.
  • Prevenció basada en els mitjans de comunicació.
  • Prevenció basada en la comunitat.
  • Descripció general dels entorns de prevenció.
  • Prevenció ètica i promoció

«Expert Universitari en Tractament d’Addiccions (Currículum Universal de Tractament-UTC). Títol propi de la UIB (17 ECTS)»

 • Tractament en les Patologies per Consum de Substàncies
 • Patologies Mentals Concurrents
 • Habilitats Bàsiques d'Assessorament per als Professionals de l'Addicció
 • Planificació i Documentació per a la Selecció, Ingrés, Assessorament i Tractament de Casos d'Addicció
 • Gestió de Casos pels Professionals de l'Addicció
 • Intervenció en Situacions de Crisi per part dels Professionals de l'Addicció.


Per obtenir el títol de Màster serà necessari realitzar el Treball de Fi Màster (12 ECTS)

Addiccions, Ciències i Ciències de la Salut, Educació i Psicologia, Estudi propi, Màster, Semipresencial
Matrícula oberta