Màster en Addiccions (Currículum Europeu de Prevenció - Currículum Universal de Tractament, UPC-UTC). Títol propi de la UIB (60 ECTS). 2022/23

Preus i terminis

Màster: 1428€.

Es poden pagar en tres terminis, 600€ en el moment de formalitzar la matrícula, 500€ al mes de desembre de 2020 i 328€ al mes de febrer.

En cas de voler cursar sols algun dels Experts Unviersitaris, els preus són:

  • Expert Universitari en Addiccions. Fonaments i Contextos: 560€
  • Expert Universitari en Prevenció de Drogodependències: 525€
  • Expert Universitari en Tractament d'Addiccions: 595€

Es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

El director del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui impartir

Addiccions, Ciències i Ciències de la Salut, Educació i Psicologia, Estudi propi, Màster, Semipresencial
Matrícula oberta