Especialista Universitari en Coeducació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

El curs començarà el 8 de novembre de 2021 i finalitzarà en el mes de juny de 2022

Les sessions se duran a terme de dilluns a divendres de 16 a 20 hores. 

Les setmanes de classe seran:

2021

8-12 novembre 

13-17 desembre 

2022

10-14 gener 

7-11 febrer 

14-18 març 

4-8 abril 

9-13 maig 

6-8 juny

Curs, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Especialista Universitari, Estudi propi, Formentera, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta