2022-2023 Curs de Llengua de Signes Espanyola A2

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Aquest curs es durà a terme en el curs 2023/24. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

El curs de Llengua de Signes Espanyola A2 (nivell bàsic) requereix un nivell previ de competència en el nivell A1.

El nivell A2 prepara per adquirir les bases necessàries per comunicar-se d'una manera més fluïda en Llengua de Signes Española (LSE) en circumstàncies quotidianes. Es prioritza la comunicació,, mitjançant la realització de diàlegs en LSE on l'alumnat ha de ser capaç de comprendre frases i expressions d’ús freqüent i realitzar senzills intercanvis comunicatius en LSE com presentar-se, descriure’s, demanar informació, etc. sobre el present i el passat.

Tots els aspectes metodològics i del contingut, es desenvolupen en concordança amb la "Proposta curricular de la llengua de signes espanyola", basat en el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües i desenvolupada per la Fundació CNSE.

La Federació de Persones Sordes de les Illes Balears organitza i imparteix cursos de Llengua de Signes Espanyola (segons els nivells del MCER) homologats per la Xarxa Estatal D’Ensenyança de la Llengua de Signes Espanyola de la Confederació Estatal de Persones Sordes, CNSE.

Adreçat a

Aquest curs està adreçat estudiants i/o graduats en:

  • Educació Infantil i Primària
  • Treball Social i Educació Social
  • Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles,  i Estudis Anglesos 
  • Pedagogia o Psicopedagogia

I a qualsevol persona que tingui contacte amb persones sordes i interès per saber com comunicar-s'hi.

Idioma

El curs s'impartirà en català i castellà.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació, Mallorca, Presencial, UIBTalent