2022-2023 Examen lliure de Català B2 (octubre de 2022)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Examen lliure de llengua catalana. Nivell B2. Presencial: Mallorca, Menorca i Eivissa

Els cursos i els exàmens de català del Servei Lingüístic es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar a aquest enllaç

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, inclouen l'estructura de la prova, la valoració i un model.

Podeu consultar els opuscles dels nivells i models oficials d'exàmens a aquest enllaç

SOLUCIONARI Qualificacions definitives Català B2

Sol·licitud de revisió prova oral B2:

Actualment no pot emplenar aquest formulari.
Eivissa, Mallorca, Menorca, Presencial