2021-2022 Curs Català nivell B2 - intensiu juliol

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Forma't per superar la prova de nivell B2 de català! 

T'oferim un curs presencial de 60 hores de durada on treballeras el contingut del nivell B2 per poder ser capaç de comprendre les idees principals i secundàries de texts complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloses discussions tècniques en el camp de l'especialització professional. També aprendràs a  expressar-te amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que ha de fer possible la interacció habitual i sense tensió amb parlants experimentats. T'ensenyarem a  produir texts clars i detallats en una àmplia gamma de temes, i expressar un punt de vista sobre una qüestió.
Seràs conscient dels diferents nivells de formalitat i tenir les habilitats bàsiques per tractar la dimensió social de la llengua: ha de poder expressar-se en un registre formal o informal adequat a la situació, i ha de poder establir qualsevol contacte social utilitzant les fórmules de cortesia més habituals.

Prova lliure

El curs no inclou la realització de la prova lliure, en cas que vulguis fer-la, caldrà que formalitzis la matrícula entre el 16 i el 22 de juny de 2022

Pots consultar tota la informació en aquest enllaç

Opuscles de nivell B2

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens.

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix inclouen l'estructura, la valoració de la prova i un model de prova.

Podreu consultar opuscles de nivell i models oficials d'exàmens al següent enllaç

Els cursos i els exàmens de Català del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest enllaç

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Cursos d'idiomes, Educació, Humanitats, Presencial, UIBTalent