2022-2023 Diploma Universitari de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

El diploma aborda el marc legal i jurisprudencial de la llengua catalana a l'estat espanyol i els drets lingüístics que se'n deriven, amb especial referència a la situació de les Illes Balears.

De la mà d'especialistes en legislació lingüística i drets lingüístics, es posen a l'abast dels interessats les bases formatives i els instruments adients per familiaritzar-se amb la problemàtica que caracteritza la regulació jurídica de la convivència de llengües en contextos plurilingües, el model juridicolingüístic de la Constitució de 1978, el règim jurídic del català als diferents territoris del domini lingüístic o els drets lingüístics dels parlants i els mecanismes que en garanteixen la tutela.

Adreçat a

Aquesta formació està dirigida especialment a:

— Graduats i estudiants de Dret o Ciències Polítiques

— Graduats i estudiants de Llengua i Literatura Catalanes (o titulacions equivalents)

— Graduats i estudiants d'altres titulacions i persones interessades a conèixer el marc legal de la llengua catalana i els drets lingüístics que en deriven.

Modalitat

El curs se durà de forma presencial a Mallorca, i amb presencialitat virtual pels matriculats de Menorca, Eivissa i Formentera.

Criteris admissió

Si hi ha un nombre de matrícules més elevat que el nombre de places que s'ofereixen en el curs, s'establiran les prioritats que hi ha a continuació.

1. En primer terme, els graduats o llicenciats de les titulacions següents, per aquest ordre: Dret, Ciències Polítiques o Llengua i Literatura Catalanes (o
titulacions equivalents). Seguidament, s’admetran al curs els estudiants de les titulacions esmentades.

2. En segon terme, funcionaris i treballadors de les administracions públiques vinculats o relacionats amb la política lingüística, dinamitzadors lingüístics, treballadors i membres d’entitats lingüisticoculturals concernides per la defensa dels drets lingüístics.

3. En tercer lloc, el públic en general.

S'otorgaran 20 places a Mallorca i 5 a distribuir entre Menorca, Eivissa i Formentera.

En cas d'empat dins d'alguna d'aquestes tres categories, es prioritzarà qui tengui un nivell més elevat de llengua catalana acreditat amb certificació oficial.

Es valorarà la vinculació del lloc de feina/especialització professional amb els continguts propis del curs

Publicació llistat definitu alumnat 21 de setembre

Llistat admesos

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació, Eivissa, Estudi propi, Formentera, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent