2022-2023 Màster en Cures Infermeres al Pacient Crític a la Unitat de Cures Intensives / Màster en Cures Infermeres al Pacient Crític en l’Àmbit Extrahospitalari. Títol propi de la UIB (60 ECTS) 2022/23

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

El Màster en Cures Infermeres al Pacient Crític té per objectiu dotar les infermeres de les competències professionals específiques per a l'atenció a persones en situació crítica de salut.

L'estudi es troba estructurat en 14 mòduls distribuïts en 60 ECTS, amb un elevat perfil teoricopràctic, que permetrà al participant d’assolir els coneixements i habilitats pràctiques, sempre sobre una sòlida base fonamentada en la pràctica basada en l’evidència (PBE) i en la transferència del coneixement resultant de la investigació més recent en aquest àmbit.

Durant els primers vuit mòduls,  l'estudiant assolirà les competències fonamentals per poder atendre les persones en situació crítica en qualsevol àmbit professional (extrahospitalari o hospitalari). Posteriorment, podrà cursar un itinerari d'especialització en l’àmbit extrahospitalari (itinerari A: Expert Universitari en Cures Infermeres al Pacient Crític en l’Àmbit Extrahospitalari) o en el context d’una unitat de cures intensives (itinerari B: Expert Universitari en Cures Infermeres al Pacient Crític a la Unitat de Cures Intensives), per acabar d’assolir les competències més específiques d’aquests entorns de pràctica clínica. Cada itinerari consta de 21 ECTS.

prova

Adreçat a

Aquest màster va adreçat exclusivament a graduats en infermeria i l'admissió es fa per estricte ordre d'inscripció.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Semipresencial