2022-2023 Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. Títol propi de la UIB (64 ECTS). 2022/23

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Un any més oferim el Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris, un postgrau reconegut per la seva riquesa i especialització, que amb els anys ha esdevingut columna vertebral d'UIBTalent Formació Avançada.
Durant els 64 crèdits de formació, l'alumnat que cursi el màster millorarà i ampliarà els seus coneixements generals i específics sobre el sistema fiscal de l'Estat, beneficiant-se dels competències que proporcionarà un acurat equip docent: alts funcionaris, professionals de l'empresa privada i personal docent universitari de reconegut prestigi.

Aquest ampli ventall docent permet abraçar al detall des de matèries bàsiques, com pot ser la comptabilitat general, incloent tributs específics directes i indirectes, fins a arribar al dels procediments tributaris que inclou la legislació vigent.

Oferim una experiència formativa completa i adaptada, contrastada i millorada durant més de vint-i-cinc anys, amb una alta taxa d'inserció professional i el reconeixement d'institucions i empreses.

És la teva oportunitat!

Adreçat a

Diplomats, llicenciats i graduats en Empresarials, Econòmiques i Dret, i en general a tots aquells titulats universitaris interessats en el tema, així com a professionals de l'àmbit tributari en general.

Una oportunitat laboral!

A les dues darreres edicions s'han tramitat més 40 ofertes de feina pels alumnes d'aquest màster.

A més, existeix la possibilitat de tramitar pràctiques a grans empreses, organitzades a través del DOIP.

Consulta'ns les condicions!

FORMAT A CASA!

Aquest màster inclou la possibilitat de cursar tres assignatures amb presencialitat virtual:

  • Impost de la Renda de les Persones Físiques (99 hores)
  • Impost Sobre el Valor Afegit (68 hores)
  • Impost sobre Societats (88 hores)

Podràs seguir les classes des del teu ordinador i participar activament mentre el professor imparteix la seva sessió en directe o bé veure la gravació amb posterioritat.

La resta de les assignatures del màster s'imparteixen en modalitat presencial, pots cursar-les totes o realitzar sols les que t'interessin aquest any i la resta més endavant.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Estudi propi, Presencial