2022-2023 Curs d'Actualització Universitària en Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Any Acadèmic 2022-23

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

L'objectiu general del curs és que els pares i els educadors aprenguin a manejar i fins i tot eliminar conductes problema dels infants a través de procediments senzills, validats i que sovint, malgrat es coneguin, no s'utilitzen de manera adequada. Per una altra banda, també es poden proporcionar noves tècniques i eliminar aspectes d'una criança negligent o fins i tot patogènica des d'un punt de vista preventiu. El curs també és útil per a estudiants i terapeutes que pensen dedicar-se a la formació de pares i educadors.

De manera més concreta, s'espera que els pares que facin el curs aconsegueixin:

  • Enfortir i millorar les relacions amb els seus fills (i entre ells) a través del respecte mutu, la cooperació i l'entesa.
  • Reduir els conflictes diaris a casa, les enrabiades i el malestar (dels pares i dels fills) que estan dificultant la convivència.
  • Aprendre habilitats de maneig de conflictes i procediments de control del comportament dels seus fills.
  • Augmentar les conductes socialment acceptades dels seus fills, afavorir la seva integració en qualsevol ambient, mentre alhora es van disminuint les conductes problema.
Matricula oberta!

Matrícula Oberta fins al 4 de novembre, encara t'hi pots matricular!!

Adreçat a

El curs s'adreça a titulats universitaris tot i que està obert també tant a pares que tenen infants amb problemes de conducta lleus o moderats, com a educadors, psicòlegs o d'altres professionals que vulguin aprendre les habilitats bàsiques per ensenyar als pares o a d’altres educadors.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

A distància, Curs, Estudi propi