2021-2022 Curs de Llengua de Signes Espanyola A1

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Els professionals del sector social i educatiu interactuen sovint amb persones que són usuàries de llengües de signes, com ara persones, persones sordcegues i altres usuaris de la llengua de signes (per exemple, persones amb síndrome de Down). 

Aquest curs ve avalat i co-organitzat per la Confederació de Persones Sordes de les Illes Balears (FSIB), amb la qual la UIB té un conveni de col·laboració (Conveni 3627 de 4 de desembre de 2018).

La superació del curs implica l'obtenció del certificat A1 de LSE que expedeix la FSIB, reconegut per la CNSE.

El curs de llengua de signes espanyola (LSE) A1 en modalitat en línia està basat en les orientacions del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) i segueix la Proposta curricular de la llengua de signes espanyola del nivell corresponent, elaborada per la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).

Adreçat a

Aquest curs està adreçat estudiants i/o graduats en:

  • Educació Infantil i Primària
  • Treball Social i Educació Social
  • Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles,  i Estudis Anglesos 
  • Pedagogia o Psicopedagogia

I a qualsevol persona que tingui contacte amb persones sordes i interès per saber com comunicar-s'hi.

Idioma

El curs s'impartirà en català i castellà.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

A distància, Centres educatius, Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Presencial, UIBTalent