2022-2023 Màster en Medicina Estètica. Títol propi de la UIB (62 ECTS) (SETEMBRE 22/FEBRER 23) Any Acadèmic 2022/23

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Fa més de vint anys ens vàrem plantejar quina havia de ser la formació universitària de postgrau que millor podria adaptar-se a les circumstàncies i inquietuds actuals de la Medicina Estètica. La resposta a aquesta pregunta va sorgir dos anys més tard, amb la primera edició del Màster en Medicina Estètica, l'any 1997, després de la qual ha estat fonamental prestar especial atenció a les idees i inquietuds de cadascuns dels principals personatges d'aquesta història: el professor Andreu Palou, el professor José R. Cabo, la doctora Pilar Rodrigo, el professor Juan R. Zaragoza, els doctors Eusebi Sala-Planell i Ana López Barri, i els diferents catedràtics, professors i especialistes que en les seves respectives parcel·les docents han aconseguit donar a aquest màster seva vigent identitat i el més alt nivell acadèmic.

Aquest màster no seria viable sense la concurrència dels més destacats catedràtics, professors i professionals reconeguts en el camp de la Medicina Estètica, l'interès especial dels alumnes de postgrau, i l'obstinació a aconseguir la difícil combinació d'humilitat, tenacitat i intel·ligència en tots nosaltres, professors i alumnes, per saber apreciar, digerir i incorporar els aspectes més rellevants del coneixement mèdic, i els més bàsics de la investigació científica actual, essencials per a la solidesa de qualsevol camp universitari. Amb tot això, i ja amb l'experiència de successives edicions, amb una trajectòria i metodologia que es va perfilant continuadament, any rere any en aquests últims vint, hem definit, i hem de contribuir a mantenir i desenvolupar, el cos coherent de coneixements que avui identifiquen la Medicina Estètica al món.

Aquest màster és una titulació pròpia de la Universitat de les Illes Balears que consta d'un total de 62 ECTS (European Credit Transfer System) i s'adreça a llicenciats/graduats a Medicina, exclusivament. No és una especialització mèdica tal com s'entenen professionalment les especialitats mèdiques tipus MIR (com ara oncologia, ginecologia, immunologia, pediatria, cardiologia, etc.). És el màxim que hem pogut aconseguir fins ara (a Espanya i a Europa) en formació de postgrau en Medicina Estètica a una universitat pública.

Els Registres Col·legials en Medicina Estètica i Cosmètica espanyols, es van crear en virtut de la Llei 44/2003 d'Ordenació de les Professions Sanitàries, com a iniciativa de les Societats Científiques i els Col·legis de Metges, amb la finalitat de tenir una valoració professional i docent dels professionals que fins a aquella data es dedicaven a la Medicina Estètica. Aquest fet, sens dubte, ha estat de gran rellevància per al col·lectiu de Metges Estètics i Cosmètics, ja que al no ser una especialitat reglada tipus MIR, ofereix un barem i un Registre dels professionals, que tenint la formació i experiència professional demostrable en aquest camp, aporten als nostres centres i pacients, la serietat i el control de qualitat que mereix aquesta pràctica clínica.

Es podrà acreditar que un metge disposa dels coneixements mínims per obtenir el Diploma Acreditatiu de Capacitació en Medicina Estètica i Cosmètica, quan aconsegueixi tenir 50 punts o més a l'escala de barems que estableix aquest registre. Aquest màster en medicina estètica està puntuat amb 35 punts.

Adreçat a

Aquest màster va adreçat a titulats en medicina de qualsevol especialitat.

Dades de contacte

 • Margalida Furió
  Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears - UIBTalent
  de 9 a 18.30h, hora local; Agost fora de servei
  Telèfon: +34 971 259685
  e-mail: masterestetica.uib@fueib.org
 • Eva Calvo
  Asistencia personalizada (equipo del Prof. Andreu Palou)
  Teléfono móvil: + 34 629207951
  Teléfono: + 34 971 172372
  Fax: + 34 971 173426
  E-mail: eva.calvo@uib.es
Més Informació http://palou.uib.es/mume/

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Estudi propi, Presencial