2023-2024 Com escriure correus efectius als alumnes per optimitzar els meus resultats com a PDI o PTGAS

Aquest curs es proposa dins del desig de millora contínua de la comunicació efectiva en els cursos superiors.

Preten que s'adquireixin les següents competències

  • Millorar la capacitat per escriure correus electrònics de manera eficaç.
  • Conèixer les claus per organitzar la informació de manera estratègica segons l'objectiu que perseguim.
  • Saber com s'han d’escriure títols breus i informatius que captin l’atenció del destinatari i reforcin la coherència dels nostres missatges.
  • Saber de quina manera es poden aprofitar els 6 principis de la persuasió de Cialdini per connectar amb els estudiants.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Requisits

Els alumnes han de portar el seu ordinador per tal de poder seguir el curs

Curs, Presencial
Matrícula oberta