2023-2024 Workshop on Capture-Recapture and Recovery Analysis Applied to Animal Conservation

Aquest curs introductori té com a objectiu introduir a estudiants, investigadors i gestors ambientals a la teoria i els aspectes pràctics de l'anàlisi de dades de captura-marca-recaptura i recuperació per a estimar les probabilitats de supervivència, reclutament i dispersió.

El curs es basa en classes teòriques, així com en sessions pràctiques amb dades reals i simulades. El format del curs serà una combinació de conferències i exercicis de laboratori informàtic amb els programes MARK, O-CARE i R (opcional). No es necessita coneixement previ d'aquests programes.

Programa

Monday

14h30-15h15    Arrival and presentation
15h15-17h00    Introduction to ecological modelling and individual data

Tuesday   
9h15-11h30    The estimation of Survival over time
11h30-11h45    Coffee
11h45-13h15    Exercise (MARK)
13h15-15h15    Lunch
15h15-17h00    The Goodness of fit test. Exercises (U-CARE - MARK)

Wednesday   
9h15-11h30    Survival differences between groups, between ages and the influence of covariables
11h30-11h45    Coffee
11h45-13h15     Exercises (MARK)
13h15-15h15    Lunch
15h15-17h00    The estimate of population size from closed and open models  Exercises (MARK-R )

Thursday   
9h15-11h30    The estimation of Dispersal and Recruitment Exercises (U-CARE - MARK)
11h30-11h45    Coffee
11h45-13h15    Exercises (MARK-R )
13h15-15h15    Lunch
15h15-17h00    Estimating the ‘real' survival (recovery). Exercises (MARK)

Friday
9h15-11h30    Multievent conditional probabilities, new kids in Town and the experimental design
11h30-11h45    Coffee
11h45-13h00    Your data. Exercises (MARK ; U-CARE).
13h15-15h15    Lunch

Grant CEX2021-001198 funded by

Colab_Capture-Recapture
Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Cursos d'especialització, Educació, Presencial, UIBTalent