2022-2023 Curs de Català del nivell A1

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Curs de català nivell A1

Amb el nivell A1 de català, l'estudiant podrà comprendre i fer servir expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats de comunicació. 

Els cursos de català de UIBIdiomes es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar a aquest enllaç.

Opuscles del nivell i models oficials de l'examen

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, inclouen l'estructura de la prova, la valoració i un model. Podeu consultar-los i també veure models oficials d'exàmens a aquest enllaç.

Adreçat a

Adreçat a

Totes les persones interessades, especialment els estudiants de programes de mobilitat de la UIB.

Curs, Presencial, UIBTalent