2016 Nou mètode de reforç estructural basat en materials intel·ligents per controlar els danys estructurals d'edificacions

Desenvolupament d'un nou mètode de reforç estructural per minimitzar l'efecte i reparar els danys estructurals que apareixen per l'acció de forces externes, com les esquerdes en bigues, columnes, etc.

Terremoto

Un grup d'investigadors de la Universitat del sector de l'enginyeria civil ha desenvolupat un mètode de reforç estructural innovador, capaç de prevenir i/o reduir l'impacte dels danys en elements estructurals utilitzant, per a això, un material intel·ligent (material amb memòria de forma).

Descripció

Actualment, existeixen dos tipus de reforços estructurals: els reforços passius, la finalitat dels quals és augmentar la seguretat estructural davant forces que encara no han ocorregut; i els reforços actius, que tracten de recuperar i augmentar la resistència estructural quan els danys ja s'han produït en l'estructura. Aquest mètode innovador utilitza un material amb memòria de forma que s'instal·la al voltant de l'estructura a reforçar i s'activa mitjançant la calor, mantenint les seves propietats quan el material s'ha refredat.

Aquesta invenció pot ser útil en els casos en què l'estructura pot estar exposada a esdeveniments accidentals, tals com a terratrèmols, explosions, incendis, etc. i és aplicable tant a elements estructurals amb forces tallants com a forces de punxonament.

Principals avantatges

  • No requereix un procés de tibat mecànic, com els reforços passius convencionals
  • Si el material que s'utilitza al voltant dels elements estructurals a reforçar no és massa dúctil, pot arrodonir-se les vores prèviament per evitar els vèrtexs de 90º

Aspectes innovadors

  • No requereix l'acumulació de danys estructurals inicials a causa que el reforç no es basa en la dilatància de l'estructura
  • Es pot aplicar a diferents elements estructurals. bigues, lloses, columnes, etc. utilitzant el mateix procediment

Estat actual

Actualment, s'ha sol·licitat una patent espanyola per protegir aquest mètode. El grup està interessat a transferir aquest coneixement a empreses dedicades a la indústria de l'enginyeria i construcció.