Assessorament amb dades massives (Big Data) en la presa de decisions

Servei adreçat a emprar dades massives per a la presa de decisions

Les empreses i les administracions públiques disposen d'informació sobre els seus clients reals i potencials que creix exponencialment gràcies a l'ús de la tecnologia i de la seva connectivitat en xarxa. Per contra, no totes utilitzen aquesta informació, perquè desconeixen simplement que existeixi o el seu potencial per a la millora dels productes i serveis que ofereixen.

La Universitat compta amb un grup expert en l'assessorament amb dades massives. Implementen algoritmes d'intel·ligència artificial per predir la demanda d'un producte o l'ús d'un servei a partir de la informació que es recull del consumidor o usuari, dissenyen campanyes publicitàries més eficients gràcies a l'aprenentatge automàtic i utilitzen eines d'inferència causal per analitzar com s'ha d'utilitzar aquesta informació.

S'adreça a empreses i institucions que disposin de dades massives.

1

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats