Anàlisi econòmica dels impactes de les plataformes P2P de l'allotjament turístic

Servei dirigit a l'elaboració d'estudis dels efectes econòmics de l’allotjament turístic

La nova manera de comercialitzar estades vacacionals a través de les plataformes P2P ofereix noves oportunitats de desenvolupament i nous reptes regulatoris. Les famílies obtenen ingressos dels seus habitatges, i els turistes gasten en llocs on abans no arribava el turisme. Això genera múltiples efectes sobre l'ocupació, la renda i la demanda de béns públics en l'àmbit local. També té implicacions sobre la competència del mercat d'allotjament i el d’habitatge.

A la Universitat hi ha un grup de recerca que fa estudis per a plataformes P2P i institucions, amb l’objectiu de comprendre l'abast d'aquest tipus d'activitat en el territori, d’assessorar en la presa de decisions sobre la manera com es pot regular aquesta activitat i establir mesures òptimes que permetin maximitzar el benestar social i reduir els costs.

La nostra experiència

Un grup de recerca de la Universitat de les Illes Balears ha elaborat l'estudi: «Mite i realitat del lloguer vacacional a les Illes Balears». Aquest informe se centra a analitzar les dades d'ocupació i ingressos d'una plataforma de lloguer turístic. Els resultats mostren l’enorme potencial que té aquest tipus de turisme per a la societat, així com algunes limitacions que en fan necessària una adequada regulació.

hotel

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats