Anàlisi dels costs de la insularitat per a governs i empreses

Servei dirigit a l'assessorament econòmic i jurídic per reduir els efectes de la insularitat

La insularitat suposa una barrera al comerç i a la mobilitat de les persones i empreses. Governs i empreses han d'implementar accions que contribueixin a reduir aquests desavantatges.

La Universitat compta amb un grup de recerca que s'encarrega d’elaborar estudis que analitzen els efectes econòmics que implica la insularitat, amb l’objectiu de poder-los identificar, valorar i internalitzar en els processos de presa de decisions.

Entre d’altres, aquest servei inclou la possibilitat de confeccionar mesures econòmiques i fiscals encaminades a promoure el desenvolupament i la competitivitat del territori, l’estudi de la viabilitat de línies de transport, l’anàlisi d’infraestructures de transport i logística i l’avaluació dels programes d’ajuda al transport de persones i mercaderies per via aèria i marítima.

La nostra experiència

Un grup de recerca de la Universitat de les Illes Balears ha elaborat l'informe «Els costs de la insularitat de les Illes Balears: avaluació de polítiques actuals i propostes de futur». Aquest és un document d'anàlisi que fou encarregat pel Govern de les Illes Balears i se centra a analitzar la realitat actual de les Illes, amb l'objectiu de proposar mesures i mecanismes que ajudin a compensar els costs de la insularitat i millorar la seva competitivitat.

papers

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats